Πολυρρήνια Αγροτικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε

Αγροτικές & τουριστικές επιχειρήσεις ΑΕ

Latest Posts

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000   Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10 η  Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Κυριακή ..
Read more

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα ..
Read more

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000   Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 15η Νοεμβρίου ..
Read more

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000  ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16813/73/Β/88/13 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ..
Read more