Αγροτικές & τουριστικές επιχειρήσεις ΑΕ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (Εδώ)                           Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017 (Εδώ) Κατάσταση αποτελσμάτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης (Εδώ)   Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2020 (Εδώ)